ยกเลิกการสอบและใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในการคัดเลือกห้องเรียน รายงานตัวและมอบตัวตามปกติแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค...สถานที่โรงยิม

หมวด: ข่าวสาร