ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : performance agreement) บนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,12:13   อ่าน 33 ครั้ง