เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
เพลงมาร์ชโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
          มัธยมสิริวัณวรีสามงามล้ำค่า    
พระกรุณาพระราชทานเป็นศักดิ์ศรี
เป็นมิ่งขวัญของประชาสดุดี    
พระบารมีแผ่ไปให้ร่มเย็น
รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมเป็นล้ำเลิศ
วิชาการก่อเกิดต่างได้เห็น
สืบสานงานพระราชดำริเรามุ่งเน้น
ประจักษ์เด่นสิริวัณวรีสามลือนามไกล
ราชพฤกษ์รวมใจกายไว้เป็นหนึ่ง
ต่างมุ่งถึงอนาคตที่สดใส
เหลืองฟ้างามเด่นเป็นหลักชัย
เชิดชูไว้สิริวัณวรีสามฉะเชิงเทรา

     คำร้อง :  ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท  ยิ่งชนะ
     ทำนอง , ขับร้อง : กรมดุริยางค์ทหารเรือ