ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

พระตราโรงเรียน เป็นตรา "มวก" ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ที่ได้ทรงพระราชทานให้กับโรงเรียนในพระบรมทั้ง 14  โรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน "ม.สว.๓"