กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวบุษยา ราศรีมิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวหนึ่งฤทัย บรรจงช่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวปานทิพย์ กันจาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0856786870
อีเมล์ : pantipkanjad@gmail.com

นางสาวศิรินทิพย์ แย้มปราศัย
ครู คศ.1

นางสาวอุดมพร วังชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0847258782
อีเมล์ : ning_69@windowslive.com

นางสาวชญธนัน รุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4