กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวบุษยา ราศรีมิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปานทิพย์ กันจาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0856786870
อีเมล์ : pantipkanjad@gmail.com

นางสาวศิรินทิพย์ แย้มปราศัย

นางสาวหนึ่งฤทัย บรรจงช่วย

นางสาวอุดมพร วังชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0847258782
อีเมล์ : ning_69@windowslive.com