ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE MSW3 ได้เข้ารอบการแข่งขันการนำเสนอผลงานประเภทดีเด่น ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 65
ผลการประเมินของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65
4 ภัยที่ควรรู้
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เส้นทางเดินรถรับ-ส่งนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ตารางกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการนำเสนอผลงาน โครงการTO BE NUMBER ONE ระดับภาค
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันตรุษจีน 2022 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
กำหนดการตรวจ ATK สำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
กิจกรรม Merry Christmas 2022 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
แนะนำครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
ขั้นตอนการสำรวจเพื่อรับวัคซีน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
Timeline การฉีดวัคซีน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64