ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
กำหนดการตรวจ ATK สำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
กิจกรรม Merry Christmas 2022 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
แนะนำครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
ขั้นตอนการสำรวจเพื่อรับวัคซีน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
Timeline การฉีดวัคซีน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีน
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 64
เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 64
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของท่านครับ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 64
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 64
คำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
แนวทางจัดการเรียนการสอนและการรับหนังสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
Online Course รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ของแต่ละกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
เรื่องการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64