กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคมสกร เอ่งฉ้วน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทิวาทัศกรณ์ อันพิมพ์

นางสาวอภิษญา วัดโลก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0950594591
อีเมล์ : Apisaya.wadloke@gmail.com