กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคมสกร เอ่งฉ้วน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายทิวาทัศกรณ์ อันพิมพ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอภิษญา วัดโลก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0950594591
อีเมล์ : Apisaya.wadloke@gmail.com

นายศตวรรษ มาเปี่ยม
พนักงานราชการ