กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชบา ทะนงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววราภรณ์ ขวัญนอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0841162521

นางสาวสูญญตา หรือเสือ
ครู คศ.2

นายพงศภัค จันทร์ชู
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0851145607
อีเมล์ : Phongsaphat1978@gmail.com

นายบรรเจิด ผิวงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปรารถนา บุญขยาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายฤทธิ์เกียรติ มั่งมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2