ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์ "ต้นคูณ"