ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ใหม่ในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายปัญญา คลังมนตรี ศึกษานิเทศประจำ สพม.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ใหม่ในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเลิศเกียรติ ศรีคำมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ต้อนรับ และครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการนิเทศติดตามในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2565,21:00   อ่าน 81 ครั้ง