ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและพลังงาน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปภัมป์ฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายโกศล วรพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ได้เเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและพลังงาน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปภัมป์ฯ เฉลิมพระเกียรติจำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1)โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จังหวัดน่าน 2)โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 3)โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  จังหวัดนนทบุรี 4)โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม 5)โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 6)โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 7)โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 8)โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา และ 9)โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนักเรียนรวมกันกว่า 9,000 คน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:12   อ่าน 64 ครั้ง