ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนสีเขียว
กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนสีเขียว
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 งานห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสีเขียว ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
ค่ายเยาวชนสีเขียว ในระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" และโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน และมีกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ฐานที่ 1 สำรวจประเภทต้นไม้ในโรงเรียนและคำนวณการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ฐานที่ 2 ขนส่งพลังงาน ฐานที่ 3 พลังงานสะอาด ฐานที่ 4 ความปลอดภัยในการใช้พลังงาน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ที่มา: โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2565,17:54   อ่าน 350 ครั้ง