ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 พืชผักสวนครัว
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
จัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1พืชผักสวนครัว โดยมีนายเลิศเกียรติ ศรีคำมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมอบเมล็ดพันธุ์ผักและอุปกรณ์ในการทำการเกษตรให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,18:05   อ่าน 18 ครั้ง