ประกาศโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง ในโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา มีนโยบายโรงเรียนต้องปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ รวมถึงปลอดกัญชาทุกรูปแบบ โดยโรงเรียนได้ดำเนินงานตาม 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นมาตรการที่เข้มแข็ง และเข้มข้นที่สุดที่จะช่วยปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ป้องกันการเกิดนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นด่านแรกที่จะช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ก้าวไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในโรงเรียน

โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 163 ครั้ง