ประกาศโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ได้รับการรับประกันคุณภาพภายนอก (ปี 2565-2569) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 
ได้รับการรับประกันคุณภาพภายนอก (ปี 2565-2569) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,11:54   อ่าน 50 ครั้ง