OBEC LINE
การประชุมคณะครู และมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)บนพื้นฐานบริบทของโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,16:32   อ่าน 291 ครั้ง