OBEC LINE
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 60 ครั้ง