ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งหยุดเรียนครึ่งวันในวันที่ 21 พ.ย.65
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
ประกาศผลรางวัลกิจกรรมวันฮาโลวีน X วันลอยกระทง
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 65
กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 65
แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
รับมอบพัดลมบริจาคจากกลุ่มวิจัย EnConLap มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
รับรางวัลชมรมTO BE NUMBER ONE ดีเด่น
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE MSW3 ได้เข้ารอบการแข่งขันการนำเสนอผลงานประเภทดีเด่น ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 65
ผลการประเมินของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65
4 ภัยที่ควรรู้
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เส้นทางเดินรถรับ-ส่งนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ตารางกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการนำเสนอผลงาน โครงการTO BE NUMBER ONE ระดับภาค
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
กิจกรรมการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65