OBEC LINE
การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 65
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 65
ขอบพระคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายอาคม คำแพทย์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
กิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
ศึกษาดูงานอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม จ.ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
พิธีรับเข็มตราประจำโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
ได้รับความอนุเคราะห์ในการปรับภูมิทัศน์ และปรับพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำพรรณไม้แห้งและสำรวจพรรณไม้ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
การนิเทศติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียน ในการเปิดเรียนรูปแบบ On site ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
การตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On site โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65