ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์)
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิวปรียา ขอแรงกลาง
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2565,16:44   อ่าน 309 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกาศผลผู้ผ่านเข้าอบรมและทำการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “เสนาะกรรณวัณณนา เทิดพระบารมีเจ้าฟ้าองค์สิริศิลปิน” การประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (ผ่านระบบออนไลน์) ชิงโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิวปรียา ขอแรงกลาง
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,12:39   อ่าน 1738 ครั้ง